Welkom!

Sinds 1 januari 2023 ben ik in dienst getreden bij Daimler Truck als IT Infrastructure Manager.

Binnen de diverse opdrachten heb ik mij met vele facetten van de dienstverlening bezig gehouden. Operationele taken, project taken, waar uiteindelijk met name de regievoering richting diverse interne en externe leveranciers een prominente rol speelde dankzij mijn technische achtergrond en goed high level overzicht van de gehele omgeving. Zo kon ik de diverse interne en externe leveranciers uitdagen om met een zo goed passende oplossing te komen die voldeed aan de wensen en eisen die de opdrachtgevers hadden.

Hieronder een beknopt taken overzicht:

 • Asset Management op de (actieve) componenten en diensten in gebruik bij de klanten, waarbij door middel van gesprekken met de leveranciers hier een verdere strategie werd bepaald. Er werd gekeken naar de volgende punten:
  • Resterende looptijd support contracten
  • Life Cycle Management
  • Actualiseren van de DAP en of deze dienst nog volgens de afgesproken SLA en KPI’s worden uitgevoerd.
  • Kostenoptimalisatie bij verlenging en/of nieuwe contracten door de leveranciers te laten onderzoeken naar andere vormen van licenties of mogelijk de dienst anders vorm te geven.
 • Voor escalaties of lang lopende problemen schakelen tussen business units, lokale IT en (centrale) leveranciers. Informeren en indien nodig inschakelen hoger management voor verdere escalatie.
 • Bij (corporate) IT projecten de lokale business units en leveranciers informeren, betrekken en het gevraagde te laten implementeren binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders en tijdslijnen.
 • Voor de operationele werkzaamheden de kwaliteit waarborgen door steekproeven te (laten) uitvoeren en met mijn technische kennis en ervaring van de omgeving te begeleiden.
 • De aangeleverde corporate en lokale richtlijnen, inclusief security, vertalen en toetsen aan de huidige oplossingen en waar nodig actie ondernemen richting de business units en leveranciers.
 • Onderdeel van het CAB en Operationele meetings.
 • Met diverse business units en de leverancier de specifieke te monitoren punten in de omgeving duidelijk krijgen en deze laten inrichten. Denk hierbij aan Infrastructuur monitoring, zoals disk en CPU verbruik.
 • Een integrale controle laten uitvoeren op back-up en restore inclusief 1 tot 2 keer per jaar een DR recovery test om de geïmplementeerde oplossingen op werking te verifiëren.
 • Peoplemanagement, proberen de beste werkomgeving te creëren voor mijn directe en indirecte collega’s en team waarin iedereen zich gehoord en prettig bij voelt.

Deze taken zijn, naast de dagelijkse operatie, ook uitgevoerd onder de volgende voorbeeld projecten:

 • Verhuis project
  • Opdrachtgever ging verhuizen van Utrecht naar Nieuwegein. Ik heb samen met de IT afdeling, de lokale business units en centrale en lokale leveranciers de core-infra laten ontwerpen, implementeren en in beheer laten nemen.
 • Centralisatie datacenters
  • Opdrachtgever werd verplicht het lokale DC en diens applicaties middels een as-is migratie naar een door corporate aangewezen leverancier te verhuizen. In samenwerking met de projectleider hield ik toezicht op de kwaliteit en voortgang. Parralel werd met de leverancier de beste manier gezocht voor de diverse processen, zoals incidenten, changes en de MIM.  
 • Vervanging en herzien ontwerp lokaal datacenter:
  • Na de EOL van de huidige omgeving diende er een nieuwe turn-key hyper-converged oplossing te worden geïmplementeerd voor de overgebleven diensten in het lokale DC. Hier is samen met een externe leverancier naar een oplossing gezocht binnen de kaders van de corporate richtlijnen.

Daarnaast ook de nodige technische ervaring in ontwerpen, installatie e/o beheer van de volgende producten:

Windows Clients
Windows Servers
Microsoft applications (SCCM 2007 / 2012(R2), 2016, ISA2004, TMG 2010, SCVMM 2007 / 2012(R2) / 2016)
Microsoft Exchange
Network design and maintenance (Cisco, Dell, HP, Ubiquiti)
WiFi (Cisco , Ubiquiti)
Firewall / VPN (Cisco, Microsoft, PFSense, Checkpoint, Juniper, MikroTik, Ubiquiti)
Back-up solutions (Netbackup / Backupexec / HP Dataprotector / Veeam / Avamar)
Storage solutions (NetAPP, Microsoft Storage Server, Equalogic, EMC)
Virtualization solutions (Microsoft, Citrix  en VMWare (ESX, Horizon, vCenter)
Packaging (AutoIT, Batch, VBScript, SMS Installer, AppV etc..)
PDQ Inventory, PDQ Deploy
Linux Debian / Ubuntu
IPv4 & IPv6

Al deze ervaring ingezet in het werken als systeembeheerder, (technisch) projectleider, teamleider en als adviserende koppeling tussen business en ICT.

Deze website gebruikt geen cookies / tracking-cookies.